WZC 'De Vlinder' Harelbeke

print

Nieuwbouw zorgcampus Ceder aan de Gavers

  • 120 kamers woon- en zorgcentrum
  • 6 kamers kortverblijf
  • Lokaal dienstencentrum
  • Dagverzorgingscentrum

Vraag

Uitbreiding van het bestaand rusthuis van 60 kamers naar 126 kamers, de uitbouw van een lokaal dienstencentrum en de realisatie van een dagverzorgingscentrum. Uitgangspunt gevoel voor kleinschaligheid en afstappen van de klassike ziekenhuis opstelling. Door het werken met leefgroepen en het organiseren van deze leegroepen rond een patio. 

Inplanting

Vertrekpunt is het bestaande rusthuis, een langwerping rechthoekige doos bestaande uit drie niveaus met dwars erop de wasserij bestaande uit een bouwlaag. In eerste instantie werd geopteerd om de wasserij te behoudne en het bestaande rustoord te herbestemmen. Er moet plaats voorzien worden voor een dienstencentrum (=DC), een dagverzrogingscentrum(= DVC), 6 dagverzorgingskamers, een afwerkingskeuken en lokalen voor personneel, administratie en directie. Zijn zijn de centrale fucnties, de meest publieke functies. Links en rechts ervan organiseren we de nieuwe zorgvleugels met elk 60 kamers verdeeld over twee niveaus. Elk niveau van 30 kamers is opgedeeld in een leefgroep van 13 en een leefgroep van 17 kamers. 

Organisatie

Een lange as ('boulevard') werkt als verbindend element, koppelt alle functies aan elkaar; rusthuis, DC en DVC worden verenigd in deze lange straat. Deze as krijgt een publiek 

 

Bouwheer:
OCMW Harelbeke & Belfius bank
Functie:
Zorg
Kostprijs raming:
14.265.535 EUR
Locatie:
Ceder aan de Gavers, Harelbeke
Oppervlakte:
10.000 m²
Realisatie:
2011 - 2016
Studie:
2009 - 2010
up
down