herbestemming kapel Sint-Hendriks

print

Het programma betreft het herbestemmen van de oude kapel op de school site Sint-Hendriks Leiepoort te Deinze en omvat:

  • een open leercentrum
  • een medialokaal/auditorium
  • een sacrale ruimte
  • godsdienstklassen
  • een ontmoetingsruimte
  • een computerklas

Het uitgangspunt voor dit ontwerp was de eigenheid van de architectuur en geschiedenis van de site te bewaren. Er werd dan ook voor geopteerd om de kapel te bewaren en deze inwendig aan te passen aan de noden van de school.

INTEGRATIE en ARCHITECTURALE KWALITEIT

De bestaande kapel had een groot volume in tegenstelling tot een klein oppervlaktegebruik. Om te kunnen voldoen aan de gestelde eisen van de school en om zo weinig mogelijk afbreuk te doen aan de bestaande architectuur van de kapel, werd de keuze gemaakt om een structuur in de kapel te plaatsen, los van de bestaande draagstructuur, die zorgt voor een extra vloerniveau in de kapel.

Op het gelijkvloers worden het grote medialokaal in auditoriumvorm, het OLC-lokaal en de computerruimte ongericht. Op de verdieping de sacrale ruimte en 2 extra klaslokalen. Om een vlotte bereikbaarheid van de verdieping te garanderen werd er geopteerd om een lift te voorzien zodat de ruimte bruikbaar wordt voor grote groepen. De keuze om een lift te plaatsen zorgt voor een grote meerwaarde, de lift zorgt er voor dat naast de verschillende verdiepingen ook verschillende vleugels van de school vlot bereikbaar zijn. Het zorgt er voor dat leerlingen met beperkte bewegingsmogelijkheden toegang krijgen tot de verschillende verdiepingen. Ook voor het onderhoudspersoneel is dit een meerwaarde op het gebied van ergonomie en comfort.

DUURZAAMHEID

Om de verschillende nieuwe lokalen te voorzien van de nodige ventilatie (systeem D) wordt een technisch lokaal gemaakt boven het middelste klaslokaal op verdieping +2. De vloeren werden aangepast zodat het mogelijk was om vloerverwarming in te zetten voor de basisverwarming die aangevuld kan worden met luchtverwarming. De verlichting werd voorzien in LED wat op het gebied van duurzaamheid zeker niet mag ontbreken.

De oude ramen van de kapel werden vervangen door ramen die veel beter isoleren, de nieuwe ramen werden zo ontworpen en geplaatst dat het karakter en de eigenheid van de kapel bewaard blijft, en toch beter geïsoleerd is.

Bouwheer:
vzw Leiepoort
Functie:
Onderwijs, Publiek
Kostprijs raming:
€ 1 193 000
Locatie:
campus Sint-Hendriks Deinze
Oppervlakte:
917 m²
Realisatie:
2015-2017
Studie:
2008-2013
up
down